وقف در میان بانوان دوره صفوی:
زنان ایرانی بعد از ورود اسلام به ایران از وقف بهره های معنوی فراوانی بردند به گونه ای که در دوره صفویه شاهد درخشش موقوفات زنان در ابعاد مختلف با کارکرد های فراوانی  می باشیم ، در این دوره زنان ایران خصوصا زنان پایتخت صفوی (اصفهان) حضور پر رنگ و موثری  در این عرصه داشتند به گونه ای که تحقیقات نشان می دهد در اصفهان، بیش از 57 وقف نامه از دوره صفوی در بایگانی اداره اوقاف این شهر وجود دارند که در میان آن ها 17 وقف نامه از سوی بانوان خیّر تنظیم شده اند(احمدی ،نزهت1388)[1] در واقع یک سوم از وقف های که در این دوره صورت گرفته را موقوفات زنان به خود اختصاص داده است. دو عامل اعتبار دنیوی و ثواب اخروی را میتوان از عوامل موثر بر انگیزه های بانوان واقفه در دوره صفوی برشمرد ، با توجه به تحقیقات انجام شده در این دوره زنان اقشار مختلف جامعه در توسعه این سنت حسنه مشارکت داشتند اما با توجه به وقف نامه های باقیمانده از آن دوران شاهد حضور فعالتری از زنان طبقه بالای جامعه خصوصا زنان دربار صفوی می باشیم مطالعات انجام گرفته حاکی از ان است که موقوفات زنان صفوی دارای کارکردهای متعددی می باشد که از جمله این کارکرد ها می توان به علمی _اموزشی،مذهبی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،اشاره نمود ، بیشترین مصارف موقوفات بانوان  جهت مدارس علمیه طلاب می باشد بعد از ان موقوفاتی  که مورد مصرفشان عتبات عالیات ،اماکن متبرکه و روضه خوانی میباشد را شاهد می باشیم موقوفاتی هم جهت اولاد ، قرائت قران ، احداث مسجد،کمک به فقراء  در زمره موقوفات زنان در این دوره قرار دارند .در جدول زیر به برخی از ویژگیهای موقوفات زنان در دوره صفویه می پردازیم
 
 
جدول : مشخصات موقوفات زنان در عصر صفوی در استان اصفهان 

 ماخذ: ( احمدی ، نزهت ؛ 1388)
 


[1] احمدی ، نزهت ، 1388